آموزش : دوره آموزشی فرانسه با هدف خاص – فرانسه تجاری و فرانسه گردشگری

یک دوره آموزشی با اهدای « گواهینامه فرانسه حرفه ای » از هشتم تا سیزدهم اکتبر درمرکز آموزش زبان فرانسه تهران برگزار شد.
این دوره دو گروه از اساتید را گرد هم آورد : گروه اول، متشکل از اساتید مرکز آموزش زبان، در زمینه فرانسه تجاری آموزش دیدند و گروه دوم، متشکل از اساتیدکانون زبان ایران، در زمینه فرانسه گردشگری.
این دوره ها ابزار لازم جهت تدریس زبان فرانسه با اهداف خاص از قبیل : اقتصاد، مدیریت و گردشگری، با توجه به از سرگیری روابط اقتصادی دو کشور و همچنین افزایش حضور گردشگران فرانسه زبان در ایران، را در اختیار اساتید قرار می دهد. زبان فرانسه می تواند در شرایط حاضر برگ برنده ای بخصوص برای فعالان عرصه تولید یا خدمات، واردات و صادرات، گردشگری و غیره باشد.
مرکز زبان فرانسه تهران و کانون زبان ایران از امسال به عضویت اتاق بازرگانی پاریسدرآمده و به عنوان مراکز برگزاری امتحان و اهدای مدرک زبان فرانسه حرفه ای در زمینه فرانسه تجاری و فرانسه گردشگری شناخته می شوند.
JPEG

Dernière modification : 19/10/2017

بالای صفحه