آژانس بین المللی انرژی اتمی - ایران

بیانیه وزارت اروپا و امور خارجه
27 اوت 2020

فرانسه از اعلام توافق در 26 اوت میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران درباره فراهم نمودن امکان بازرسی از دو سایت توسط بازرسان آژانس ابراز خرسندی می نماید. آژانس از دو ماه پیش خواستار دسترسی به این دو مکان شده بود. این توافق قدمی در مسیر صحیح می باشد.

این تعهد ایران در چارچوب اجرای توافقاتش با آژانس قرار می گیرد. به همین دلیل است که فرانسه و شرکای اروپای اش (آلمان و انگلیس) در ماه ژوئن قطعنامه ای را به آژانس پیشنهاد دادند که با اکثریت آرا توسط شورای حکام به تصویب رسید. ضمن اعلام حمایت عمیق از فعالیت های بی‌طرفانه و حرفه ای آژانس و مدیر کل آن، این قطعنامه از ایران می خواهد که این اقدام را بدون تأخیر انجام دهند.

Dernière modification : 28/08/2020

بالای صفحه