ادامه تحصیل در فرانسه

دفتر کامپوس فرانس ایران جلسات اطلاع رسانی عمومی‌ بر گزار می‌کند.

در این جلسات اطلاعاتی‌ در مورد آموزش عالی‌ در فرانسه و سیستم آموزشی دانشگاه ها، رشته‌های تحصیلی‌ و نحوه اقدام جهت اخذ پذیرش دانشگاهی، هزینه و مخارج زندگی در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد.

این جلسات هر ماه ‌ و در مقاطع تحصیلی‌ مختلف بر گزار میشوند :

سال اول لیسانس کلیه رشته ها، ومقطع لیسانس و ارشد رشته معماری-

مقطع ارشد و دکترا (کلیه رشته‌ها غیر از معماری)-

جلسات دانشجویی ماه سپتامبر

پنج شنبه 8 سپتامبر برابر با 18 شهریور ساعت 9 و نیم / جلسه مستر و دکترا

پنج شنبه 15 سپتامبر برابر با 25 شهریور ساعت 9 و نیم/ جلسه لیسانس

پنج شنبه 22 سپتامبر برابر با 1 مهر ساعت 9 و نیم/ جلسه مستر و دکترا

پنج شنبه 29 سپتامبر برابر با 8 مهر ساعت 2 / جلسه مستر و دکترا

مکان جلسه :

ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

نحوه ثبت نام :لینک ثبت نام

Dernière modification : 21/08/2016

بالای صفحه