اطلاعیه - همایش "ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران " در تاریخ ۶ و ۷ مارس ۲۰۱۶ (برابر با ۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۹۴) در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار خواهد شد

همایش "ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران" در تاریخ ۶ و ۷ مارس ۲۰۱۶ (برابر با ۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۹۴) در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار خواهد شد. این همایش توسط قطب علمی‌ جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و با مشارکت شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، فرمانداری تهران و سفارت فرانسه در ایران، برگزار می‌‌شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌‌توانید به تارنمای http://pgsp.ir/en مراجعه نمایید.

Dernière modification : 18/02/2016

بالای صفحه