اظهارات ژان-ایو لودریان: گفتگو با همتایان آلمانی و چینی (14 دی 1398)

امروز، شنبه 14 دی، با همتایانم هایکو ماس از جمهوری فدرال آلمان، و وانگ یی از جمهوری خلق چین، تلفنی گفتگو کردم.

نگرانی فرانسه از افزایش تنش در منطقه‌ی خلیج فارس طی چندماه اخیر را به ایشان یادآوری کردم. دریافتم که فرانسه در هدف محوری‌اش، یعنی کاهش تنش و حفظ برجام، به طور کامل با آلمان اشتراک نظر دارد.

همچنین متوجه همگرایی زیادی بین فرانسه و چین در جهت تقویت تلاش‌های مشترک با هدف جلوگیری از تشدید تنش و تسهیل تنش‌زدایی شدم. ما بخصوص متوجه اتفاق نظرمان مبنی بر حفظ ثبات و حاکمیت عراق و به طور کلی امنیت منطقه، و نیز مبنی بر درخواست خودداری ایران از اقدام جدیدی که ناقض برجام باشد، شدیم.

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه