اقبال دو نمایشنامه فرانسوی در هفدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی مبارک

طی جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی مبارک که از یکم تا هفتم شهریور برگزار شد تئاتر فرانسه با حضور دو نمایشنامه با اقبال عمومی مواجه شد :
کوچکترین نمایش از انتهای دنیا
از کمپانی « ازکیل گارسیا-رومو »
و
پادشاه سرگردان
از کمپانی « ایکس یا ایگرگ »

دو نمایش با استقبال گرم دوستداران تئاتر در ایران مواجه شده و در سالنی مملو از تماشاگر به اجرا پرداختند. خبرگزاری های ایرانی نیز به طور ویژه به تحسین ابتکار عمل کمپانی « ایکس یا ایگرگ » برای بکارگیری مترجم زبان اشاره روی صحنه و میسر نمودن تماشای نمایش توسط ناشنوایان پرداختند.

برای اطلاعات بیشتر :
http://festival.tehranmobarak.com/fa/

کوچکترین نمایش از انتهای دنیا - JPEG

پادشاه سرگردان - JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه