امضای تفاهم نامه همکاری بین انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران و پژوهشکده تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی‌

انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران(IFRI) و پژوهشکده تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی (IRACI)‌ وابسته به دانشگاه تهران تفاهم نامه همکاری امضا نمودند. این تفاهم نامه در راستای همکاری‌های بلند مدت با جناب آقای دکتر محمود طالقانی، رئیس پژوهشکده و استاد جامعه شناسی شهری دانشگاه تهران قرار می‌‌گیرد. این همکاری منجر به چاپ و انتشار مشترک آثاری همچون اطلس اجتماعی-‌اقتصادی و فرهنگی‌ ایران (کتابخانه ایرانی‌ ۶۲، در سال ۲۰۰۵)، خانه رفیعی- میراث معماری روستایی گیلان (کتابخانه ایرانی‌ ۶۵، در سال ۲۰۰۸) و خانه امینی- میراث معماری شهری گیلان (کتابخانه ایرانی‌ ۶۸، در سال ۲۰۱۰) شده است.

با امضای این تفاهم نامه جدید، چشم انداز‌های نویدبخش از سرگیری همکاری میان انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران و پژوهشکده تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی‌ با گسترش پروژه‌های تحقیقاتی‌، رویداد‌های علمی‌ و انتشارات مشترک شکل می‌‌گیرد. همایش و کتابی‌ با موضوع خلیج فارس جهت مطالعه منطقه فرهنگی‌ و جغرافیایی خلیج فارس از طریق تاریخ، اقتصاد، میراث فرهنگی‌، محیط زیست و حقوق در حال تدارک می‌‌باشد.

جناب آقای فرانسوا سنمو، سفیر فرانسه که در هنگام امضای تفاهم نامه توسط آقای دکتر طالقانی، رئیس پژوهشکده و آقای جمل اوبشو، رئیس انجمن ایرانشناسی فرانسه حضور داشتند، از » همکاری مثال زدنی‌ میان این دو موسسه ممتاز و سهم آنها در نزدیکی‌ محققین و مؤسسات ایرانی‌ و فرانسوی « ابراز خرسندی نمود.

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه