فرهنگ - اهدای مدال نقره ورزش و جوانان 2018

آقای حمیدرضا حصارکی، بنیانگذار و رئیس انجمن ساواته ایران (بوکس فرانسوی) و کنفدراسیون ساواته آسیا، مدال نقره ی جوانان و ورزش را از سوی وزارت ورزش فرانسه دریافت کرد.

این نشان روز یکشنبه 20 خردادماه 1397 توسط آقای ژوئل دومز ، رئیس فدراسیون ساواته فرانسه به ایشان اعطا گردید.
مدال ورزش و جوانان به پاس زحمات کسانی است که در حوزه ی تربیت بدنی و ورزش، حرکات و فعالیت های ورزشی نقش بسزایی ایفا کرده اند. مدال نقره مختص افراد با سابقه 12 سال خدمت می باشد.

دکتر حصارکی تنها ایرانی است که این مدال معتبر را به دست آورد.
در حاشیه ی فینال مسابقات قهرمانی اروپا، که در تاریخ 25 و 26 خرداد 1397 در فرانسه برگزار شد، نشان ویژه فدراسیون ساواته فرانسه نیز به جناب آقای حمیدرضا حصارکی اهدا شد.

JPEG - 157.2 kb
Fédération française de boxe française (Savate)
JPEG - 36.3 kb
Monsieur Hamidreza HESARAKI, Fondateur et Président de l’Association de boxe française (Savate) en Iran et Président de la Confédération Asie de Savate
JPEG - 68 kb
Monsieur Joël DHUMEZ, Président de la Fédération française de Savate

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه