اولین سمینار فرانسوی- ایرانی درباره مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی

این چهارشنبه، 20 سپتامبر 2017 مقارن با 29 شهریور 1396 ،آقای فرانسوآ سنمو، سفیر فرانسه در ایران، به همراه خانم پروین فرشچی، معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، اولین سمینار فرانسوی-ایرانی با موضوع مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی را افتتاح کردند.
آقای سفیر در طول سخنرانی کوتاه خود بر کیفیت همکاری متعهدانه میان موسسات فرانسوی مانند کنسرواتوار نواحی ساحلی، که مدیر آن در جلسه حاضر بود و همینطور آژانس آب رون مدیترانه کورس، تاکید کردند. ایشان با خاطرنشان کردن اراده فرانسه بر اجرایی کردن تفاهمنامه امضا شده در ژانویه 2016 به مناسبت سفر رئیس جمهور روحانی به فرانسه و برنامه عملیاتی امضا شده در سپتامبر 2016 ضرورت تلاشی متحد در سطح بین المللی برای حفاظت از محیط زیست ساحلی را یادآور شدند. ایشان از کیفیت همکاری متعهدانه هر دو کشور و بسیج قدرتمند در قبال چالش های حوزه مدیریت نواحی ساحلی ابراز خرسندی کردند.

JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه