ایران- حمله تروریستی اهواز (۳۱ شهریور ۲۰۱۸)

فرانسه حمله تروریستی امروز در اهواز که طبق آمار موقت ۲۹ کشته و دهها زخمی، از جمله بسیاری شهروند عادی، در پی داشته را با شدت تمام محکوم می کند.

ما به خانواده قربانیان و مردم ایران تسلیت می گوییم.

ما همچنین از طریق ارتباط با سفارتمان در تهران، تحول شرایط در ایران را دنبال می کنیم.

JPEG

Dernière modification : 23/09/2018

بالای صفحه