ایران – حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان (24 بهمن 1397)

فرانسه حمله تروریستی دیروز در سیستان و بلوچستان را که تا به حال ده ها کشته و زخمی برجا گذاشته و گروه جیش العدل مسئولیتش را برعهده گرفته محکوم می کند.

ما به خانواده قربانیان و نیز مقامات ایرانی تسلیت می گوییم.
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه