ایران – پرتاب ماهواره/بالیستیک (20 بهمن 1398)

ایران اعلام کرده که در تاریخ 20 بهمن 1398 اقدام به پرتاب ماهواره‌بر فضایی کرده است. فرانسه این پرتاب را که مستلزم فناوری استفاده‌شده برای موشک‌های بالستیک و به‌ویژه موشک‌های قاره‌پیما است، محکوم می‌کند. ایران همچنین موشک جدید بالستیکی را رونمایی کرده و اعلام کرده که برد آن قابلیت افزایش تا بیش از 500 کیلومتر را دارد.
ایران در چارچوب تعهدات برآمده از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، نمی‌تواند دست به برخی فعالیت‌ها، ازجمله پرتاب موشک‌های بالستیکی بزند که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را دارند. توسعه‌ی برنامه‌ی بالستیک ایران به امنیت منطقه خدشه وارد می‌آورد و امنیت اروپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فرانسه ایران را به رعایت کامل تعهدات بین‌المللی‌اش در این زمینه فرامی‌خواند.

Dernière modification : 11/02/2020

بالای صفحه