ایران IF profs - زبان فرانسه

سفارت فرانسه در ایران مفتخر است فعال شدن سایت IF profsایران، شبکه ای اجتماعی برای دست اندرکاران آموزش زبان فرانسه را به اطلاعتان برساند.
تمامی‌ افراد علاقمند به آموزش زبان فرانسه (اساتید، هماهنگ کنندگان آموزشی، مربیان و دانشجویان( می‌‌توانند عضو شبکه شوند و تجارب حرفه‌ای خود را از طریق گفتگو با دیگر اعضایی که دارای زمینه حرفه‌ای نزدیک یا زمینه‌های فرهنگی‌ و آموزشی متفاوت هستند، تحکیم نمایند. این امر موجب ایجاد نقطه نظر‌های گوناگون و به وجود آمدن ایده‌های جدید می‌‌شود.
اعضا می‌‌توانند مطالبی به صورت آنلاینبه اشتراک بگذارند: شواهد، نظر، منابع تهیه شده، پیام مفید برای جامعه. این سایت فرصتی برای انتقال و معرفی نتایج تحقیقات، تجارب شخصی‌، موضوعات مورد توجه، زمینه تخصصی مان و یا مهارت‌های شخصی فراهم می‌‌نماید ‌.
IF profsتوسط مرکز زبان فرانسه تهران و با مشارکت انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه اداره می‌‌شود. پروژه مذکور تحت حمایت انستیتو فرانسه می‌‌باشد.
PNG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه