بازداشت فریبا عادلخواه و رولان مارشال

در تاریخ 19 آذر، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، رئیس جمهور فرانسه توئیت زیر را منتشر کرد :

ر روز بین المللی حقوق بشر، به یاد فریبا عادلخواه و رولان ماشال و خانواده هایشان هستم، دو هموطنمان که در ایران بازداشت هستند. آنها باید فورا آزاد شوند. من این را به رئیس جمهور روحانی گفتم و اینجا نیز تکرار میکنم".

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه