بازدید آقای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از پاریس 29 تا 30 ژوئن 2017 (8 تا 9 تیر 1396)

آقای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در چهارچوب یک بازدید رسمی پنج شنبه 29 و جمعه 30 ژوئن (8 و 9 تیر 1396) به پاریس سفر کرد.
29 ژوئن، آقای محمد جواد ظریف با ژرار لارشه، رئیس سنای فرانسه در کاخ لوگزامبورگ دیدار و گفتگو کرد. در وزارت امور خارجه فرانسه (که دورسه)، او با آقای ژان ایو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه دیدار کرد .در این دیدار آقای لودریان نسبت به ادامه " گفتگوی ضروری" با ایران ابراز علاقه نمود.
روز بعد، آقای ظریف توسط آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، در کاخ الیزه به حضور پذیرفته شد.

JPEGآقای لودریان در ایوان وزارت امور خارجه فرانسه (که دورسه) از آقای ظریف استقبال می کند

Dernière modification : 03/07/2017

بالای صفحه