بازدید سفیر فرانسه در ایران از دانشگاه تهران

آقای فیلیپ تیه بو، سفیر فرانسه در ایران، روز 11 تیر 1398 برای جلسه ای با رئیس دانشگاه تهران، آقای نیلی احمدآبادی، به این دانشگاه رفت.

رئیس دانشگاه تهران و معاون روابط بین الملل ایشان، آقای قهرمانی، و همچنین تعدادی از دانشگاهیان فرانسه زبان از رشته های مختلف پذیرای جناب سفیر بودند.

سفیر فرانسه و رئیس دانشگاه از کیفیت همکاری دانشگاهی فرانسه و ایران و یاری ارزشمند دانشگاه تهران به این مهم ابراز خرسندی نمودند.

ضمن یادآوری قدمت همکاری این دانشگاه با فرانسه، به اخص از خلال چهره ای چون آندره گودار، آقای نیلی احمدآبادی خاطرنشان کردند که این همکاری همیشه پویا و تعداد پرشماری از اساتید دانشگاه تهران فارغ التحصیل کشور فرانسه بوده اند و به سنت همکاری با فرانسه از جمله عضویت در آژانس دانشگاهی فرانکوفونی همواره یاری می رسانند.

سفیر فرانسه نیز جایگاه درخشان دانشگاه تهران در روابط دانشگاهی و پژوهشی میان دو کشور را گرامی داشت و بر بسیج تمامی بخش های سفارت برای ادامه و توسعه این همکاری تاکید نمود.

ایشان به نقش مهم این دانشگاه در پرچمداری صدور مدارک مشترک با ENSAM و دیپلم های دوگانه و برنامه پژوهشی مشترک جندی شاپور اشاره کردند.

سفیر فرانسه و رئیس دانشگاه تهران باری دیگر بر اراده طرفین برای ادامه فعالیت همکاری با کیفیت، مطابق با چشم انداز ترسیم شده طی دو دیدار فرانسوی- ایرانی همکاری علمی و دانشگاهی در تهران و پاریس، صحه گذاشتند.

به مناسبت این دیدار، سفیر فرانسه دو مجموعه کتاب به کتابخانه های دانشکده حقوق و پردیس علوم دانشگاه تهران هدیه و به آقای قهرمانی تحویل دادند.

JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

Dernière modification : 04/07/2019

بالای صفحه