بازدید مدیر موزه کنفلوآنس (تلاقی) از ایران

خانم هلن کوتوریه، مدیر موزه کنفلوآنس شهر لیون برای بازدیدی کاری از نهم تا دوازدهم سپتامبر به ایران آمده اند.

خانم کوتوریه طی کنفرانسی در انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران که فایل صوتی آن روی پایگاه اینترنتی انجمن در دسترس است، در حضور عده کثیری از دانشگاهیان و محققان ایرانی و فرانسوی به معرفی تاریخچه و پروژه علمی موزه کنفلوآنس پرداختند.

همچنین سفر ایشان موقعیت مناسبی بود برای بازدید از موزه ملی (ایران باستان) و جلسه ای با آقای دکتر نوکنده، مدیر این موزه که راه را برای تفاهم نامه همکاری میان دو تشکیلات و برقراری نمایشگاهی مشترک در سال 2019 در ایران و فرانسه هموار می سازد.

خانم کوتوریه به همراهی رایزن فرهنگی به بازدید از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز رفتند و با سردار خضرایی، مدیر عامل این موزه برای بررسی زمینه های مشترک کاری جلسه ای داشتند.

JPEGموزه ملی ایران به همراه جناب مدیر

JPEGجلسه در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه