بازگشت آثار هنری امانت داده شده به لوور لانس در نمایشگاه « امپراتوری گل های سرخ، شاهکارهایی از هنر ایرانی قرن نوزدهم» به ایران

شاهکارهای هنری دوره قاجار که به مناسبت نمایشگاه بی نظیر «امپراتوری گل های سرخ، شاهکارهایی از هنر ایرانی قرن نوزدهم» از ایران به موزه لوور لانس سفر کرده و تا 23 ژوییه در معرض دید عموم قرار داشت در کاخ گلستان تهران، این نماد قدرت قاجار، تا تاریخ 25 سپتامبر نمایش داده شد.

ایران در مجموع حدود سی اثر با ارزش بالای هنری و تاریخی که نمایانگر غنا و خلاقیت هنری در دوره قاجار است به لوور لانس امانت داده بود.

بدین ترتیب تماشاگران از تاج معروف آقا محمد خان قاجار با تزینات میناکاری، نسخ کتابت شده قرآن با تکنیک هایی چون خط ناخنی، خط غبار و قلم موی تک مو که همگی بیانگر ظرافت و شکوه هنر قاجار است دیدن کردند. سه کپی از دیوارنگاره های تخریب شده کاخ نگارستان نیز برای نخستین بار در بازگشت به ایران در کاخ گلستان نمایش داده شد که فتحعلی شاه،برادرزاده و جانشین موسس سلسه قاجار و دوازده پسرش، درباریان، رجال و سفرای خارجی را در صف سلام وی نشان داده، ایرانیان را به تحسین این آثار نقاشی باشکوه و رنگارنگ که نمونه بارزی از هنر قاجار هستند وا میدارد.
JPEGجزئیات سه کپی از دیوارنگاره تخریب شده کاخ نگارستان که سفرا و درباریان را در صف سلام فتحعلیشاه نشان میدهد.

Dernière modification : 27/09/2018

بالای صفحه