بخش سیاسی

آقای فرانسوا سنمو : سفیر

آقای سباستین بیدو : رایزن اول

آقای ونسان براکنه : رایزن دوم، مطبوعات

آقای فیلیپ مورل : رایزن دوم

آقای توماس گلیوزو : رایزن دوم

مأموريت‌ها:
اصطلاح ’شانسلرى سياسى‘ به گروهى از ديپلمات‌ها اشاره دارد كه در پيگيرى تحولات سياسى داخلى و خارجى ايران و روبط فرانسه و ايران
به سفير كمك مى‌كنند.

نشانى:
خيابان نوفل ‌لو‌شاتو، پلاك ٦٤، تهران، منطقه پستى ١١٣٤٨

Dernière modification : 02/11/2016

بالای صفحه