بخش همکاری‌ها و اقدامات فرهنگی

رايزن همكارى و اقدام فرهنگى: آقای جمال اوبشو

مأموريت‌ها:
بخش همكارى و اقدام فرهنگى (SCAC) روابط علمى، فنى و فرهنگى ميان فرانسه و ايران را پيگيرى كرده، ‌در پويايى اين روابط مى‌كوشد. به اين منظور، تلاش اين بخش متوجه شناساندن فرهنگ فرانسه در ايران، كمك به آموزش زبان فرانسوى، ترغيب تحصيل دانشجويان ايرانى در فرانسه و توسعه همكارى علمى و فنى ميان دو كشور است.

نشانى:
آدرس : تهران، خیابان نوفل لو شاتو، پلاک 66-64

پست الكترونيكي: scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

تلفن : 00 40 09 64 (21 98 00)

نمابر: 92 40 09 64 (21 98 00)

Dernière modification : 25/11/2015

بالای صفحه