بخش کنسولی

رئيس شعبه كنسولى: آقای فردریک لوکور

مأموريت‌ها:
شعبه كنسولى در ارتباط با وزارت كشور بوده، رواديد ورود به فرانسه يا فضاى شنگن را صادر مى‌كند.
شعبه كنسولى هم‌چنين نمايندگى دولت را در برابر جامعه فرانسويان ايران داشته، وظيفه سرشمارى از آنان، ثبت احوال‌شان را دارد و گذرنامه و اوراق هويت صادر كرده، برخى اسناد دفترخانه‌يى و وكالت‌نامه براى رأى‌دهى را تنظيم و انتخابات را برگزار مى‌كند. شعبه كنسولى مى‌تواند نمايندگى اتباع فرانسوى را در برابر مراجع قضايى بر عهده گيرد يا در صورت بازداشت آنان، براى ديدن‌شان به زندان برود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد روادید، اینجا را کلیک کنید.

نشانى:
خيابان نوفل ‌لو‌شاتو، پلاك 66، تهران، منطقه پستى ١١٣٤٨

تلفن: 00 40 09 64 (21 98 00)

نمابر: 93/92 40 09 64 (21 98 00)

ساعت کار بخش کنسولی

Dernière modification : 02/11/2016

بالای صفحه