برگزاری دوره آموزشی فنی برای متخصصین شرکت کنترل کیفیت هوا توسط ایرپاریف در پاریس

با حمایت بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در ایران از تاریخ 27 آذر به مدت یک هفته یک دوره آموزشی فنی برای متخصصین شرکت کنترل کیفیت هوا (سازمان ایرانی مسئول نظارت بر کیفیت هوای شهرداری تهران) توسط ایرپاریف در پاریس برگزار شد. این دوره شامل موارد ذیل بود : میزان هیدروکربن ها و ازون، مطالعه تاثیرات محیط زیستی و بازدید از ایستگاه های اندازه گیری.

JPEGجلسه در ساختمان ایرپاریف
JPEGایستگاه نظارت بولوار کمربندی پاریس
JPEGایستگاه نظارت بولوار کمربندی پاریس

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه