بزرگداشت مدیا کاشیگر، مترجم سفارت فرانسه

سفارت فرانسه از زمان درگذشت مدیا کاشیگر، شنبه هفتم مرداد، به سوگ نشسته است. آقای کاشیگر نویسنده و فیلسوف، و از 26 سال پیش تا کنون مترجم سفارت فرانسه بود. مرگ وی ضایعه بزرگی برای ایران، و نیز برای فرانسه است. سفارت فرانسه به خانواده و نزدیکان وی تسلیت می گوید.

JPEG

بزرگداشت مدیا کاشیگر- پیام سفیر فرانسه

"خانم‌ها، آقایان
با کمال اندوه بر آن شدم که از کشور فرانسه پیام کوتاهی را در ستایش دوست و همکار عزیزمان ارسال کنم.
پیشتر فرصت یافتم تسلیت خود را به خانواده و نزدیکان مدیا کاشیگر تقدیم نمایم. همانطور که به خانواده ایشان گفتم؛ احساس من به مدیا کاشیگر، احساس قدرانی، دوستی و احترام بود.
قدرداین به این سبب که مدیا از بیش از 25 سال پیش تاکنون همکاری بی‌بدیل برای ما در سفارت بود.
مدیا کاشیگر انسانی کوشا و خستگی ناپذیر و همیشه آماده خدمت که مسئولیتش به عنوان مترجم با ماهیت وجودی‌اش در تطابق کامل بود: مسئولیت انتقال وفادارنه پیام بین دو زبان و دو فرهنگ. او که عاشق کلمات بود و شیفته ارج نهادن به معنای آنها. کسانی که به او متنی یا گفت‌وگویی را برای ترجمه می‌سپردند می‌دانستند که تک تک کلمات یا سخنان با کمال دقت به زبان دیگر منتقل خواهند شد.
این وفاداری به زبان و به متن، مایه مباهات و افتخار او بود. او از هر فرصتی بهره می‌جست تا این وفاداری را با جدیت به نمایش گذارد: چه در ترجمه قراردادهای مهم در حوزه روابط ایران و فرانسه و چه در ترجمه اسناد اداری که از اهمیت کمتری برخوردار بودند.
دوستی من برای او که همکاری بی‌نظیر در سفارت در تمام دوره کاری‌اش بود.
سال‌های سال مدیا چون فانوسی روشنگر برای تمامی کارمندان بود که در او پدری خیرخواه می‌دیدند. به جز احترامی که به عنوان مرد اهل ادب برای وی قائل بودند، محبت ویژه‌ای نیز به او احساس می‌کردند.فرهنگ و ذکاوت مدیا از او همکاری ساخته بود که می‌شد در موقعیت‌های بسیار با او مشورت کرد. همکارانم قطعا بهتر از من می‌توانند این را بگویند اما من نیز می‌توانم ببینم که همه آنان اکنون خود را کم و بیش یتیم احساس می‌کنند.
در آخر، احترامی که نسبت به مدیا احساس می‌کردم به خاطر مرد ادیبی بود که در او می‌دیدم. نویسنده و فیلسوف در آن واحد و اینچنین سرشناس و مورد تحسین در ایران. صحبت کردن با مدیا کاشیگر به منزله تماس بی‌واسطه با فرهنگ ایرانی و غنای بی‌نهایت آن بود. او که شیفته کشورش و زبان کشورش بود، بهتر از هر کس می‌توانست ظرافت و پیچیدگی بی‌حد و حصر آن را با دیگران به اشتراک بگذارد. او بهتر از هر کسی توانست با خلق جوایز ادبی برای استعدادهای جوان این زبان را به نسل جوان نیز انتقال دهد.
می‌توانم بگویم که تمامی سفرای سابق فرانسه در ایران که بخت آشنایی با مدیا را داشتند همان احساسی را که من اکنون از آن سخن می‌گویم تجربه کرده‌اند. قبل از عزیمتم به ایران همه آنها به من گفته بودند که می‌توانم روی شایستگی‌های منحصر به فرد، مهربانی و آماده به خدمت بودن وی حساب کنم. امروز من به نمایندگی از جانب آنان نیز سخن می‌گویم.
این پیام کامل نخواهد بود اگر از اشتیاق این همکار عزیز به کشور فرانسه، فرهنگ و ادبیات آن سخن نگویم. ترجمه آثار بسیاری از نویسندگان فرانسوی توسط مدیا کاشیگر – آثار نویسندگانی چون آلبرکامو – امکان درک علاقه مدیا به کشور ما را برای ایرانیان بسیاری فراهم ساخت. از این جهت نیز امروز مراتب تشکر کشور خود را به او تقدیم می‌کنم. با درگذشت مدیا، فرانسه هم یکی از بهترین دوستان خود را در ایران از دست داد.
می‌خواهم امروز از طرف سفارت فرانسه پیام همبستگی و دوستی خود را در این لحظات غم‌انگیز به خانواده و نزدیکان مدیا تقدیم دارم.
به خانواده و نزدیکان او و نیز دوستان ایران و فرانسه اعلام می‌کنم که همه ما امروز عزاداریم اما همه می‌دانیم که مردان ادب هرگز نمی‌میرند. نوشته‌های مدیا باقی خواهند ماند و شاهد ارزشمند مردی خواهند شد که او بود".

Dernière modification : 02/08/2017

بالای صفحه