بورسهای تحصیلی سفارت فرانسه در ایران

فراخوان بورسهای تحصیلی 2015/2014 - سفارت فرانسه در ایران / بخش همکاریهای علمی و فرهنگی

بخش فرهنگی سفارت فرانسه همچون سالهای گذشته برای مقاطع تحصیلی مستر و دکترا، اقدام به ارایه بورس به افراد واجد شرایط مینماید.

بورسهای دکترا شامل رشته های :

• علوم پایه و فنی و مهندسی

• علوم انسانی و اجتماعی

• زبان و ادبیات فرانسه

میباشد.

بورسهای مقطع مستر شامل رشته های :

• علوم انسانی و اجتماعی

میباشد.

آخرین مهلت : 28 آوریل 2014

پرونده ها (فرم و ترجمه مدارک) را میتوانید به نشانی زیر پست نمایید :

سفارت فرانسه در ایران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک 64 به نام خانم زهره میربها

توجه : یک نسخه الکترونیک از فرم بایستی به آدرس :

zohreh.mirbaha@diplomatie.gouv.fr و scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr
ارسال شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با آدرس :

scac.teheran-amba@diplomatie.gouv.fr

تماس برقرار نمایید.

برای آگاهی از شرایط دریافت بورس و تسهیلات و فرم مربوطه میتوانید فایل های پیوست را مطالعه نمایید :

- بورسهای دکترا زبان و ادبیات فرانسه و بورسهای دکترا علوم انسانی/علوم پایه و فنی مهندسی :

فرم فرانسه

فرم انگلیسی

- - بورسهای مستر2

Dernière modification : 14/04/2014

بالای صفحه