بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه : جناب آقای لوران فابیوس در روز 6 اوت 2013 – 15 مرداد ماه 1392 ، با جناب آقای علی آهنی سفیر ایران در فرانسه دیدار کرد.

جناب آقای لوران فابیوس در روز 6 اوت 2013 – 15 مرداد ماه 1392 ، با جناب آقای علی آهنی سفیر ایران در فرانسه دیدار کرد.

"هنگامی که انتخابات ریاست جمهوری اراده مردم ایران برای تغییر را نشان داد، جناب آقای وزیر تمایل کشور فرانسه را ابراز کرد که با شروع به کار جناب آقای رئیس جمهور روحانی مرحله جدیدی در روابط با ایران آغاز شود.

با توجه به ابراز اراده گفتگو از طرف جناب آقای رئیس جمهور روحانی، جناب آقای فابیوس تاکید نمود که کشور فرانسه مانند شرکای خود آماده است که با مقامات جدید ایران کار کند اما از ایران انتظار دارد که با اقدامات ملموس به دغدغه های بین المللی در مورد اهداف برنامه هسته ای خود، تعهداتش در سوریه و وضعیت حقوق بشر پاسخ دهد."

بیانیه معاون سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه مورخ 6 اوت 2013 – 15 مرداد ماه 1392

Dernière modification : 07/08/2013

بالای صفحه