بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه و توسعه بین الملل فرانسه

پاریس، 22 ژوئن 2014

بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه و توسعه بین الملل فرانسه

ثبت غار شووه در میراث یونسکو

بر اساس تصمیم کمیته میراث جهانی یونسکو که در دوحه تشکیل جلسه داد، غار نقاشی شده پن دارک ( Pont d’Arc) مقلب به غار شووه (Chauvet) در فهرست میراث جهانی در تاریخ 22 ژوئن 2014 ثبت شد.

این اتفاق نشانگر ارزش غار شووه چه از نظر تاریخی و چه از نظر هنری است. بیش از 1000 نقاشی که صور انسانی یا حیوانات را نشان می دهد که 36000 سال پیش در این غار ترسیم شده است. شاهکارخلاقیت و تسلط به فنون هنری را به هم پیوسته است. به زودی ، فضای مناسبی در نزدیکی غار در والون پن دارک Vallon-Pont-d’Arc بازدید عموم از شکوه این اثر را میسر می کند.

با ثبت این اثر، تعداد آثار فرهنگی و طبیعی فرانسوی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو به 39 رسید.

Dernière modification : 23/06/2014

بالای صفحه