بیانیه سفرای سه کشور اروپایی پس از پایان جلسه های کارشناسی در تهران

سفرای بریتانیا، فرانسه و آلمان در ایران این هفته پذیرای نماینده های اینستکس وهمچنین کارشناسان فنی سه کشوراروپایی بودند که برای دیدار و گفتگو با کارشناسان و همتاهای مربوطه ایرانی خود به تهران سفر کرده بودند. جلسه هایی مانند این – که توسط سازمان پشتیبانی فنی و تبادل اطلاعات اتحادیه اروپا (EU TAIEX) تامین می شوند – کمک کرده اند تا تلاش های مشترکمان برای اطمینان از اینکه تجارت با ایران بر مبنای قوانین بین الملل و اتحادیه اروپا و نیز از طریق ساز و کار ویژه مالی اینستکس ادامه پیدا کند موثر واقع شوند.

ما فشار اقتصادی که مردم ایران با آن مواجه هستند را درک می کنیم. ما متعهد هستیم به همکاری به ایران ادامه دهیم تا هر چه سریعتر اولین تراکنش اینستکس انجام شود. نشست های تخصصی مانند آنچه در تهران برگزار شد بهترین راه برای نزدیک کردن دو طرف به هدف مشترکمان است که همانا تسهیل روابط تجاری و اقتصادی مشروع با ایران است. در همین راستا دو طرف درباره یک نقشه راه مشخص توافق کرده اند تا پیشرفت کار را تسریع بخشند. ‌

Statement from E3 Ambassadors following completion of further expert meetings in Tehran

The British, French and German Ambassadors to Iran welcomed representatives from INSTEX and E3 technical experts to Tehran this week for discussions with the relevant Iranian experts and counterparts. These discussions, funded by the EU TAIEX instrument, have helped to advance our collective efforts to ensure trade with Iran that is compliant with EU and international law can continue, including through the special purpose vehicle “INSTEX”.

We understand the economic pressure the Iranian people are facing. We are committed to working with Iran to deliver INSTEX’s first transaction as quickly as possible. Expert exchanges of this nature are the best way to move us closer towards delivering on our shared goal to facilitate legitimate trade and economic relations with Iran. In light of the above, both sides have agreed a roadmap to expedite progress.
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه