بیانیه لوران فابیوس - پرونده هسته ای ایران

پاریس 19 ژوییه 2014- 28 تیرماه
1393

بیانیه لوران فابیوس وزیر امور خارجه و توسعه بین المللی

پرونده هسته ای ایران

گروه شش کشور و ایران مشترکاً تصمیم گرفته اند تا مذاکرات در مورد یک توافقنامه بلند مدت درباره پرونده هسته ای ایران را تا ماه نوامبر آینده پی گیری نمایند. به دنبال 3 هفته بحث و مذاکره فشرده در وین تحت مدیریت کاترین اشتون، که به این وسیله به او ادای احترام می نمایم، این تصمیم گرفته شده است. فرانسه امیدوار است که این مهلت تازه اجازه دهد تا ایران انتخابهای ضروری مورد انتظار ما برای رسیدن به یک توافقنامه کامل، معتبر و پایدار را اتخاذ نماید.
مذاکرات با ایران پیشرفت در برخی نکات را میسر کرد اما اختلافات مهمی در مورد چندین موضوع به خصوص غنی سازی اورانیوم، وجود دارد. ایران که می گوید می خواهد یک برنامه هسته ای انحصاراً صلح آمیز داشته باشد، باید تمامی پیامدهای این برنامه را به ویژه در خصوص ظرفیت غنی سازی اش، در نظر بگیرد.
فراموش نمی کنیم که ایران باید به همکاری تنگاتنگ با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد مسائل به نتیجه نرسیده درخصوص ابعاد احتمالی نظامی، همکاری نماید. ایران با آژانس در خصوص به نتیجه رسیدن تا قبل از پایان ماه اوت متعهد شده است.این نتایج مهم ترین نشانه جدیت ایران قبل از از سر گیری مذاکراتمان در ماه سپتامبر است.

Dernière modification : 20/07/2014

بالای صفحه