بیانیه مشترک سخنگوهای وزارت امور خارجه فرانسه، آلمان، و بریتانیا و نماینده عالی اتحادیه اروپا (22 شهریور 1398)

فرانسه، آلمان، بریتانیا و نماینده عالی اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را در رابطه با اعلان و اقدامات جدید ایران که در تعارض با تعهدات این کشور در چهارچوب برجام است اعلام می دارند.

در تاریخ 17 شهریور، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش فوق العاده خود تایید کرد که سانتریفیوژهای پیشرفته ای در نطنز نصب گردیده یا در حال نصب شدن هستند. این فعالیت ها باعث نگرانی عمیق ما هستند.

ما نگران این خطر هستیم که برجام زیر فشار تحریمهای وضع شده توسط ایالات متحده از می 2018 و نیز به دنبال تصمیم ایران مبنی بر عدم اجرای برخی از مفاد اصلی این قرارداد، از بین برود.

ما معتقدیم که تحولات اخیر نشان می دهند که به تلاشهای دیپلماتیک در جهت کاهش زدایی و از سرگیری گفتگو نیازمندیم و ما کاملا از این امر حمایت می کنیم.

ما همچنان به حمایت خود از برجام ادامه می دهیم و از ایران می خواهیم که فورا در زمینه فعالیت هایی که با تعهداتش در چهارچوب برجام مطابقت ندارند تجدید نظر کرده، و از هر اقدام دیگر خودداری کند. ما از ایران می خواهیم که با آژانس بین المللی انرژی اتمی در تمام موارد مد نظر از جمله مسائل مربوط به توافقهای پادمانی همکاری کند.

ما بر حمایت خود از کار میسر شده توسط برجام تاکید کرده و اعتماد خود را به شیوه بی طرفانه و مستقل این قرارداد در پیگیری و راستی آزمایی تعهدات هسته ای ایران یاد آور می شویم.
PNG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه