بیانیه مشترک وزرای خارجه ائتلاف بین المللی علیه داعش (واشنگتن، 14 نوامبر 2019) / بیانیه مشترک وزرای امور خارجه اسمال گروپ با موضوع سوریه (14 نوامبر 2019)

بیانیه مشترک وزرای خارجه ائتلاف بین المللی علیه داعش (واشنگتن، 14 نوامبر 2019) به فرانسوی و انگلیسی

بیانیه مشترک وزرای امور خارجه اسمال گروپ با موضوع سوریه (14 نوامبر 2019) به فرانسوی و انگلیسی

JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه