بیانیه ژان-ایو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه

14 فروردین 1400

امروز صبح با همتای ایرانی‌ام، محمدجواد ظریف، گفتگو کردم.

از ازسرگیری آتی گفتگوها درباره‌ی پرونده‌ی هسته‌ای در وین استقبال کردم. همچنین بر نقش سازنده‌ی سه کشور اروپایی به منظور تحقق ازسرگیری این گفتگوها تأکید کردم و آن را در تداوم تلاش‌های تعیین‌کننده‌ی فرانسه، آلمان و بریتانیا برای حفظ برجام از سال 2017 بدین‌سو دانستم.

ایران را تشویق کردم که در گفتگوهای آتی رویکرد سازنده‌ای از خود نشان دهد. این گفتگوها قرار است در هفته‌های آینده امکان تعیین اقدامات لازم جهت بازگشت کامل به اجرای توافق هسته‌ای را فراهم کنند. این هدفی است که کلیه‌ی دولت‌های عضو برجام، و نیز ایالات متحده، دنبال می‌کنند. فرانسه در این گفتگوها مشارکتی عمل‌گرایانه و مطالبه‌گرانه خواهد داشت.

در شرایطی که همگان اراده‌شان را مبنی بر انجام مذاکراتی همراه با حسن نیت و با هدف حصول سریع یک توافق ابراز می‌کنند، به ایران خاطرنشان کردم که از هر اقدام اضافی در جهت نقض تعهدات کنونی‌اش در زمینه‌ی هسته‌ای که به آهنگ ازسرگیری گفتگوها خدشه وارد آورد خودداری کند.

Dernière modification : 05/04/2021

بالای صفحه