بیانیه ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه و اروپای فرانسه

اعلام چند تحریم علیه دیوان کیفری بین المللی توسط آمریکا


12 ژوئن 2020 [23 خرداد 1399]

در کمال ناراحتی، فرانسه مطلع شده است که دولت ایالات متحده در تاریخ 11 ژوئن 2020 فرمانی اجرایی مبنی بر اعمال تحریم هایی علیه مسئولان دیوان کیفری بین المللی (CPI) یا اشخاصی که با این نهاد همکاری دارند که می توانند ماموران دولتی را باشند، صادر کرده است. این تصمیم حمله ای شدید علیه این دیوان و دولت های عضو اساسنامه رم و ورای آن، زیر سوال بردن چند جانبه گرایی و استقلال قضایی است.

فرانسه بار دیگر برحمایت کامل خود از دیوان کیفری بین المللی تاکید می کند. این دیوان تنها دادگاه کیفری بین المللی دائمی است که دارای ماهیتی جهان شمول می باشد. در چنین جایگاهی این نهاد نقش مهمی در مبارزه با مصونیت عاملان خطرناک ترین جنایتها بازی می کند. این نهاد همچنین پاسخی مناسب به نیاز قربانیان چنین جنایاتی به عدالت می دهد و به برقراری عدالت و ثبات بین المللی یاری می رساند.

فرانسه همچنان تلاش خواهد کرد تا این دیوان بتواند ماموریت خود را به طور مستقل، بیطرفانه و منطبق با اساسنامه رم، به انجام برساند.
فرانسه از ایالات متحده می خواهد که اقدامات اعلامی علیه این دادگاه را عملی نکرده و آنان را لغو کند.

Dernière modification : 14/06/2020

بالای صفحه