تئاتر: دومین جشنواره دانشجویی تئاتر فرانسه زبان

انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و حمایت سفارت فرانسه در ایران دومین جشنواره دانشجویی تئاتر فرانسه زبان را برگزار می‌‌ کنند.
زمان: 25 اردیبهشت 1396 از ساعت 14 الی 19 و 27 اردیبهشت 1396 از ساعت 9 الی 19
مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، تالار مولوی
JPEG

Dernière modification : 11/05/2017

بالای صفحه