تحویل کمک بشردوستانه فرانسه برای سیل زدگان به هلال احمر ایران (24 فروردین 1398)

در تاریخ 24 فروردین سفیر فرانسه در ایران، آقای فیلیپ تیه بو، کمک بشردوستانه فرانسه برای سیل زدگان ایران را به هلال احمر این کشور تحویل داد.

نخستین محموله این کمک بشردوستانه، شامل 5000 پتو و 300 بسته تجهیزات آشپزی، در تاریخ 22 فروردین به ایران رسید.

دومین محموله در روز 24 فروردین، با هواپیمایی که از سوی مرکز بحران و پشتیبانی (CDCS) وزارت امور خارجه و اروپای فرانسه بدین منظور اجاره شده بود به تهران رسید و شامل 114 پمپ تخلیه آب و 210 چادر به حجم 16 متر مکعب بود.

مجموع کمک اضطراری ارسالی توسط فرانسه بالغ بر 26 تُن محموله بشردوستانه بود.
مرکز بحران و پشتیبانی پاسخ فرانسه را در چارچوب سازوکار حمایت های بشردوستانه فرانسه سازماندهی کرد و برای هماهنگی امور با مقامات ایرانی و هلال احمر از پشتیبانی سفارت فرانسه در ایران بهره برد.

فرانسه بار دیگر همبستگی کامل خود با مردم ایران را اعلام می کند و به خانواده ها و نزدیکان قربانیان تسلیت می گوید.

JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه