تصویب قطعنامه 1803

بيانيه مورد توافق وزراي خارجه چين، فرانسه، آلمان، روسيه، بريتانيا و ايالات متحده آمريكا با پشتيباني نماينده عالي اتحاديه اروپا

13 اسفندماه 1386

“شورای امنيت سازمان ملل متحد امروز قطعنامه 1803 را تصويب كرد كه ادامه نگراني های جدي جامعه بين الملل در مورد خطرات گسترش برنامه هسته ايران را منعكس می نمايد. اين سومين مرتبه ای است كه شورای امنيت سازمان ملل متحد از طريق تصويب قطعنامه ای حاوی تحريم هايی بر اساس ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل متحد، پيامی قوی و محكم در مورد عزم بين المللي در ارتباط با برنامه هسته ای ايران، برای ايران فرستاده است. از ادامه خودداری ايران از رعايت الزامات تعيين شده توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد و سازمان بين المللي انرژی اتمی، بخصوص بوسيله گسترش فعاليت های مربوط به غنی سازی آن، اظهار تاسف می نماييم. پيشرفت انجام شده در اجراي طرح كاری ايران و سازمان بين المللي انرژی اتمی و نگرانی های جدي سازمان بين المللي انرژی اتمی در مورد “مطالعات ادعا شده” را كه در ارزيابی بعد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ايران حائز اهميت زيادی می باشد را مورد توجه قرار می دهيم. از ايران می خواهيم به الزامات تعيين شده توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد و سازمان بين المللي انرژی اتمی، از جمله تعليق فعاليت های مربوط به غنی سازی و فرآوری مجدد، توجه نمايد.

“كماكان نسبت به يافتن راه حلی سريع از طريق مذاكره در مورد موضوع هسته ای ايران متعهد می باشيم و تعهدمان در مورد “روش انجام مذاكره و ارائه مشوق ها (dual-track approach)” متعهد هستيم. پيشنهاداتی را كه در ماه ژوئن 2006 به ايران ارائه كرديم مجدد مورد تاييد قرار می دهيم و آماده ارائه پيشنهادات بيشتری می باشيم. پيشنهادات ما فرصت های قابل توجهی در برگيرنده منافع سياسی، امنيتی و اقتصادی در اختيار ايران و منطقه قرار خواهد داد. ايران را ترغيب می نماييم از اين فرصت به منظور همكاری با همه ما و يافتن راه حلی بسوی جلو از طريق مذاكره استفاده كند. مجدد تكرار می نماييم كه حق ايران در مورد توسعه، انجام تحقيقات، توليد و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آميز منطبق با تعهدات آن بر اساس پيمان عدم گسترش (NPT) را به رسميت می شناسيم. مجددا تاييد می نماييم كه بمحض اطمينان يافتن جامعه بين الملل از ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته ای ايران، با آن كشور همانند هر يك از ديگر كشورهای فاقد سلاحهای هسته ای عضو پيمان عدم گسترش رفتار خواهد شد. كماكان آماده انجام مذاكره در مورد ترتيبات، نحوه اقدام و زمان بندی در اين رابطه بعد از مشخص شدن شرايط مربوط به مذاكره می باشيم.

اين مسئله مستلزم انجام كوشش های سياسي بيشتر و نگرش های مبتكرانه خواهد بود. بدين منظور از آقای دكتر خاويار سولانا، نماينده عالی سياست خارجه و امنيت مشترك اتحاديه اروپا، خواسته ايم با آقای دكتر سعيد جليلي، دبير شورای امنيت ملی ايران، ملاقات نمايد و منافع و نگرانی های طرفين بطريقي كه بتدريح بتواند شرايط آغاز مذاكرات را فراهم نمايد را مورد بررسی قرار دهد.”

بیانیه وزارت امور خارجه و اروپا جمهوری فرانسه در همین موضوع

Dernière modification : 17/03/2008

بالای صفحه