جایزه ادبی نوبل

رئیس جمهوری گرم‌ترین تبریک‌های خود را به پاتریک مودیانو ابراز می‌دارد. اعطای جایزه ادبی نوبل به او به منزله‌ی ارج به آثار متعددی است که در ظرایف حافظه و پیچیدگی هویت کنکاش می‌کند.

مودیانو از 1968 و انتشار «میدان اتوال» جایزه‌های متعددی و به‌ویژه جایزه گنکور 1978 را برای رمان «خیابان مغازه‌های تاریک» برده است که خواننده را به اعماق تاریک تیره‌ترین دوران اشغال فرانسه می‌برد. مودیا می‌کوشد بفهمد چگونه رویدادها می‌توانند سبب تباهی یا علو افراد شوند.

رئیس جمهوری همچنین به انتشارات گالیمار که از ابتدا همراه او بوده تبریک می‌گوید.

فیلم‌های بسیاری نیز با الهام از رمان‌های او ساخته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به فیلم «لاکومب لوسین» لویی مال اشاره کرد.

جمهوری فرانسه از این‌که جایزه نوبل، ارجی جهانی را برای به یکی از بزرگ‌ترین نویسندگانش آورده احساس غرور می‌کند. پاتریک مودیانو پانزدهمین فرانسوی است این جایزه برجسته را می‌برد و تأیید دیگری بر پرتوفکنی ادبیات فرانسه است.

جهت اطلاع :

بخشی مهمی از آثار مودیانو به فارسی ترجمه شده است:

خیابان بوتیک‌های تاریک، نشر افق

در کافه‌ی جوانی گم‌شده، نشر افق

افق، نشر افق.

محله گمشده، نشر افراز.

سفر ماه عسل، نشر افراز.

تصادف شبانه، نشر فرهنگ جاوید

آه ای سرزمین محبوب من، نشر نظر

Dernière modification : 13/10/2014

بالای صفحه