جایزه اقتصاد نوبل

جایزه اقتصاد نوبل – اظهارات لوران فابیوس (پاریس، 21 مهر 1393)

گرم‌ترین تبریک‌های خود را به ژان تیرول که برنده جایزه اقتصاد نوبل شده است ابراز می‌دارم. بدین ترتیب یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان فرانسه مورد تقدیر قرار گرفته است. ژان تیرول که دانشگاهی، رئیس و بنیان‌گزار دانشگاه تولوز است و از سال‌های 1990 در آن‌جا فعالیت دارد، با کارهای خود اهمیت تنظیم کارآمد بازار را نشان داده، کارهایش در جهان اقتصادی آشفته امروز راهنمای گرانقدری است.

پس از اعطای جایزه ادبی نوبل به پاتریک مودیانو، این جایزه نشان دیگری از پرتوفشانی فرانسه در جهان و تأیید دیگری بر درخشش فرانسه است.

Dernière modification : 14/10/2014

بالای صفحه