جایزه صلح نوبل

- بیانیه ریاست جمهوری (پاریس، 18 مهر 1393)

جایزه صلح نوبل مشترکاً به ملاله یوسف‌زای و کایلاش ساتیارتی به دلیل تلاش ستایش‌ برانگیزشان برای حقوق کودکان رسید.

فرانسوا اولاند بر شجاعت بسیار ملاله یوسف‌زای برای حق تحصیل خصوصاً دختران و مبارزه سرسختانه کایلاش ساتیارتی در افشای کار کودکان درود می‌فرستد.

یادآور می‌شود که کودکان نخستین قربانیان جنگ در دنیا بوده، در آن هنگامی که به‌زور به سربازی گرفته نمی‌شوند، قتل عام و به گروگان گرفته می‌شوند. کودکان بسیبارفراوانی هنوز در شمار بسیار فراوانی از کشورها از حق اساسی تحصیل محروم‌اند.

به همین مناسبت، فرانسه بر عزم خود برای عمل در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی برای محافظت از حقوق کودکان مجدداً تأکید می‌کند.

- اظهارات آقای لوران فابیوس، وزیر امور خارجه و توسعه بین‌المللی (پاریس، 18 مهر 1393)

به ملاله، پاکستانی جوان، و کایلاش ساتیارتی، فعال هندی، از بابت دریافت جایزه صلح نوبل تبریک می‌گویم.

بر شجاعت و نبردشان برای حقوق کودکان و حق تحصیل کودکان درود می‌فرستم. تعهد ملاله و کایلاش ساتیارتی تعهد فرانسه نیز هست که در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تصویب کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، بیش از پیش به ادامه کارزار مصمم است.

Dernière modification : 13/10/2014

بالای صفحه