حادثه سقوط هواپیما

با کمال تاثر از حادثه امروز صبح سقوط هواپیمای اکراینی تهران – کیف PS 752 که به در گذشت تمامی مسافران و خدمه پروازی آن منجر گشت مطلع شدیم.

به خانواده قربانیان و کشورهای آنان تسلیت می گوییم.

Dernière modification : 09/01/2020

بالای صفحه