حقوق بشر و ایران

ایران – تصویب مجازاتها در شورای امور خارجی اتحادیه اروپا (11 اکتبر 2011)

در تاریخ 10 اکتبر، شورای امور خارجه اتحادیه اروپا مجازاتهای جدیدی را در مورد 29 مسئول ایرانی متهم در سرکوب و نقض حقوق بشر تصویب کرد. مجازاتها شامل عده ای از مسئولان قضایی و وزرای فرهنگ، دادگستری و دولت کنونی ایران و همچنین وزیر کشور سابق میشود.
این تصمیم اتحادیه اروپا برای کلیه کسانی که به آزادیهای اساسی در ایران دلبستگی دارند علامتی قوی بوده، فرانسه مجدداً پشتیبانی و همبستگی خود را با این آزادیها اعلام میدارد.
آنچنانکه وزیر یادآور شد، فرانسه و شرکای اروپایی اش وضعیت داخلی ایران را دنبال میکند. ایران یکی از نخستین کشورهایی بود که در ژوئن 2009 بهار سیاسی را تجربه کرد و سرکوب شدید در آن ادامه دارد.
اتحادیه اروپا، به موازات این اقدام، مشغول کار برای اتخاذ «تدبیرهای مثبت» به نفع جامعه مدنی ایران بر پایه پیشنهادهایی است که فرانسه به شرکای اروپایی خود منتقل کرده است (پشتیبانی از آزادی بیان و رسانه های آزاد ایران، پناه دادن به پناه جویان سیاسی، تقویت پذیرش دانشجویان در اروپا،...)

جهت دیدن بیانیه و اسامی به زبان انگلیسی ، اینجا را کلیک کنید.

Dernière modification : 16/10/2011

بالای صفحه