حقوق- همایش با موضوع نظام حقوقی فرانسه در ایران

مساله حقوق خصوصا پس از سرگیری روابط بین المللی ایران از ژوییه ۲۰۱۵، چالش استراتژیکی محسوب می‌‌شود. در همین راستا، انجمن حقوق تطبیقی، همایشی تحت عنوان نظام حقوقی فرانسه از ۱۶ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ در دانشگاه تهران برگزار می‌‌نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر: http://www.legiscompare.fr/web/Conferences-sur-le-droit-francais-en-Iran-Mai-2017
JPEG

Dernière modification : 03/05/2017

بالای صفحه