حملات تروریستی پاریس

حملات تروریستی پاریس

دیروز، جمعه 13 نوامبر، پاریس مورد حملات تروریستی قرار گرفت. شماره تلفنی جهت اتباع فرانسوی مقیم خارج و خانواده هاییکه نگران نزدیکان خود که در سفر به پاریس به سر می برند می باشند، اختصاص داده شده است.
ستاد بین وزارتی کمک به قربانیان با شماره تماس60 34 50 45 1 33 + و به زبان فرانسوی ، پاسخگوی سوالات مراجعین می باشد.
ریاست محترم جمهوری فرانسه نسبت به برقراری کنترهای اضطراری در نقاط ورود به خاک فرانسه تصمیمات لازم را اتخاذ کردند. این کنترل ها در نقاط عبور جاده ای، ریلی، دریایی وهوایی اعمال می گردند. فرودگاها به کار خود ادامه می دهند. پروازهای هوایی و تردد های ریلی نیز برقرارمی باشند.

Dernière modification : 17/01/2016

بالای صفحه