حکم اعدام – سازمان ملل متحد. تصویب قطعنامه تعلیق اجرای حکم اعدام توسط مجمع عمومی (21 نوامبر 2014)

حکم اعدام – سازمان ملل متحد. تصویب قطعنامه تعلیق اجرای حکم اعدام توسط مجمع عمومی (21 نوامبر 2014)

فرانسه بر تصویب قطعنامه تعلیق اجرای حکم اعدام توسط مجمع عمومی در 21 نوامبر درود می‌فرستد.

این قطعنامه دوسالانه مؤید گرایش جهان به لغو حکم اعدام بوده، تعلیق اجرای احکام گامی اولیه در این راه است. این متن که به 95 کشور از همه مناطق جهان عرضه شد بار دیگر نشان داد که حکم اعدام نه یک بحث فرهنگی که یک مسئله اصولی است.

فرانسه همچنان در چارچوب فراخوانی که آقای لوران فابیوس در اکتبر 2012 برای لغو جهانی حکم اعدام اعلام داشته به مبارزه برای لغو این حکم ادامه می‌دهد.

Dernière modification : 10/12/2014

بالای صفحه