دانشسرای عالی‌ لیون بورس‌های کارشناسی ارشد در ریاضیات و انفورماتیک

دانشسرای عالی‌ لیون در فرانسه بورس‌هایی‌ (تحت حمایت مالی لابل می‌‌لیون) برای مقطع کارشناسی ارشد در ریاضیات و انفورماتیک اعطأ می‌‌نماید. بورس ۱۰۰۰ یورو در ماه به مدت ۱۰ ماه می‌‌باشد و از سپتامبر ۲۰۱۷ آغاز می‌‌شود.
تاریخ نهایی: قبل از ۲۰ مارس ۲۰۱۷

برنامه ها:

- سال اول مستر، علوم پایه کامپیوتر

- سال دوم مستر، علوم پایه کامپیوتر

- سال اول مستر، ریاضیات پیشرفته

- سال دوم مستر، ریاضیات پیشرفته

چگونه اقدام کرد:

پرونده‌ها تا قبل از ۲۰ مارس ۲۰۱۷ باید به آقایان گرگوری میرمون و نیکلا تروتینیون فرستاده شوند.
گرگوری میرمون
نیکلا تروتینیون

مدارک مورد نیاز:

- توصیه نامه از استادی که شناختی‌ دقیق از کارتان دارد و مستقیماً به ایمیل‌های زیر فرستاده شود:
gregory.miermont@ens-lyon.fr و nicolas.trotignon@ens-lyon.fr
- انگیزه نامه‌ای که برنامه انتخاب شده در آن ذکر شده باشد
- سی‌ وی (CV)
- آخرین مدرک دریافتی که به فرانسه یا انگلیسی ترجمه شده باشد (به طور مثال: مدرک کارشناسی(
- ریز نمرات ترجمه شده به فرانسه یا انگلیسی
- مدرکی‌ نشان دهنده سطح زبان فرانسه (DALF, DELF, TCF) و انگلیسی (IELTS ou TOEFL). اگر به فرانسه تکلم نمی‌‌نمایید، آن را در نامه‌ای ذکر نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر، به سایت‌های زیر مراجعه کنید:
http://www.ens-lyon.fr/
http://milyon.universite-lyon.fr/
PNG
PNG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه