دانشگاهی – شرکت فرانسه در پانزدهمین نشست مشورتی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ایران

برای شرکت در پانزدهمین نشست مشورتی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ایران در روز 28 آذر 1397 از سفارت فرانسه در ایران دعوت به عمل آمد. این نشست توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه کاشان برگزار شد.

این نشست با حضور جناب آقای دکتر سالار آملی، معاون وزیر در امور بین الملل، و جناب آقای دکتر نیسی، مدیرکل دفتر حمایت از امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

سفارت فرانسه در ایران نیز برای یادآوری پویایی همکاری دانشگاهی میان دو کشور فرصت را مغتنم شمرد. برنامه های بورس مشترک دکتری و تبادل عالی علمی، مانند برنامه جندی شاپور و برنامه تازه راه اندازی شده جندی شاپور پلاس، مورد تحسین بسیاری از مدیران مراکز آموزش عالی و پژوهشی قرار گرفت.

شرکت کنندگان مختلف در مورد جایگاه ایران در نظام بین المللی آموزش عالی و پژوهش، تعاملات دانشگاهی و برنامه های پژوهشی مشترک گفتگو و تبادل نظر کردند.
JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه