درگذشت مریم میرزاخانی – ریاضیدان ایرانی، اولین خانم برنده مدال فیلدز.

ایشان مدارج تحصیلی خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی شریف گذراندند و سپس در سال 2004 مدرک دکتری از دانشگاه هاروارد دریافت کردند و در دانشگاه استنفورد مشغول به تدریس شدند.
در سال 2014 به عنوان اولین خانم طول تاریخ، برنده مدال پر ارزش فیلدز، معادل جایزه نوبل ریاضی شدند.
مریم میرزاخانی در آن لحظه تاریخی گفت : "افتخار بزرگیست و خوشبخت خواهم شد اگر این امر باعث تشویق بانوان جوان دانشمند و ریاضیدان شود".
کنگره بین المللی ریاضیدانان با اعلام نام ایشان به عنوان برنده مدال فیلدز نوشت : "ایشان از شناختی ژرف و بسیار متنوع از تکنیک ها و فرهنگ های گوناگون ریاضی، تسلطی کم نظیر بر ترکیب ظرفیت های تکنیکی، جاه طلبی جسورانه و کنجکاوی عمیق بهرمند هستند".
مریم میرزاخانی روز شنبه 15 ژوئیه در آمریکا و در چهل سالگی چشم از جهان فرو بست.

JPEG

Dernière modification : 07/01/2020

بالای صفحه