دفتر کامپوس فرانس ایران جلسات اطلاع رسانی عمومی‌ بر گزار می‌کند.

در این جلسات اطلاعاتی‌ در مورد آموزش عالی‌ در فرانسه و سیستم آموزشی دانشگاه ها، رشته‌های تحصیلی‌ و نحوه اقدام جهت اخذ پذیرش دانشگاهی، هزینه و مخارج زندگی در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد.

این جلسات هر ماه ‌ و در مقاطع تحصیلی‌ مختلف بر گزار میشوند :

- سال اول لیسانس کلیه رشته ها، ومقطع لیسانس و ارشد رشته معماری
مقطع ارشد و دکترا (کلیه رشته‌ها غیر از معماری)-

جلسات دانشجویی ماه نوامبر

جلسه لیسانس
چهارشنبه 9 نوامبر برابر با 19 آبان ساعت 9 و نیم
جلسه مستر و دکترا
چهارشنبه 16 نوامبر برابر با 26 آبان ساعت 9 و نیم
چهارشنبه 23 نوامبر برابر با 3 آذر ساعت 9 و نیم
دوشنبه 28 نوامبر برابر با 8 آذر ساعت 14

مکان جلسه :
ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8
نحوه ثبت نام :لینک ثبت نام

Dernière modification : 23/10/2016

بالای صفحه