دومین دور گفتگوهای سیاسی ایران و فرانسه (پاریس 18 نوامبر 2016 [28 آبان 1395]

دور دوم گفتگوهای سیاسی ایران و فرانسه در 18 نوامبر در پاریس انجام شد. این گفتگوها حول مسائل مورد علاقه طرفین، مثل زمینه های مختلف روابط دو جانبه، بحران های خاورمیانه و حقوق بشر صورت گرفتند. در زمان بازدید آقای روحانی از پاریس در ژانویه 2016، دو رئیس جمهور تصمیم به برقراری یک سری گفتگوهای سیاسی گرفتند. این گفتگو ها از طرف فرانسه توسط آقای کریستیان مسه، دبیر کل وزارت امور خارجه فرانسه، و از طرف ایران توسط آقای مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه هدایت می شوند. اولین دور گفتگوهای مذکور در ماه می سال جاری در تهران انجام گردید.

Dernière modification : 28/11/2016

بالای صفحه