دیدار رئیس جمهوری فرانسه با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای رافائل گروسی (13 اسفند 1398)

رئیس جمهوری فرانسه امروز آقای رافائل گروسی را، که به تازگی به عنوان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) منصوب شده و برای اولین بار در این سمت به پاریس سفر کرده است، به حضور پذیرفت.

رئیس جمهوری حمایت پیوسته‌ی فرانسه از اقدامات آژانس به منظور استفاده‌ی ایمن، امن و صلح‌آمیز از فناوری‌های هسته‌ای را یادآوری کرد.

محور این گفتگو اجرای مأموریت راستی‌آزمایی آژانس در مورد ایران برمبنای توافق‌های پادمانی این کشور با آژانس، پروتکل الحاقی و نیز وظیفه‌ی محول‌شده به این نهاد برطبق توافق هسته‌ای 2015 موسوم به برجام (JCPOA) و همچنین قطعنامه‌ی 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد که ایران تمامی تعهدات و الزاماتش در رابطه با راستی‌آزمایی را به‌طور کامل رعایت کند. ایشان تهران را به همکاری فوری و کامل با آژانس فراخواند.

رئیس جمهوری همچنین هدف برچیدن کامل، قابل راستی‌آزمایی و برگشت‌ناپذیر برنامه‌ی هسته‌ای کره شمالی و نقش آژانس در این زمینه را خاطرنشان کرد.

رئیس جمهوری و مدیرکل آژانس در پایان در مورد ابزارهای تقویت اقتدار پیمان عدم اشاعه‌ی سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در چشم‌انداز کنفرانس آتی بازنگری این پیمان – به عنوان تنها معاهده‌ای که امکان جلوگیری از تکثیر سلاح‌های هسته‌ای را در عین امکان استفاده از مزایای کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای برای هر کشور فراهم می‌سازد – تبادل نظر کردند. همچنین ضرورت اتخاذ رویکردی متوازن نسبت به مبانی مختلف این پیمان و به ویژه لزوم توجه بیشتر به کاربردهای صلح‌آمیزی که آژانس به تقسیم مزایایشان میان همه‌ی دولت‌های عضو در زمینه‌های گوناگون یاری می‌رساند، را مورد بحث قرار دادند.

Dernière modification : 05/03/2020

بالای صفحه