دیدار روسای جمهوری ایران و فرانسه در نیویورک

روسای جمهوری ایران و فرانسه سه شنبه 21 سپتامبر2016 درحاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هم دیدار کردند. آخرین دیدار آنها به ژانویه 2016 که رئیس جمهور روحانی به پاریس سفر کرده بود بر می گردد.

Dernière modification : 22/09/2016

بالای صفحه